Ankebehandling i travets kobolt-sak

Skrevet av Svein Morten Buer,  06.11.2017
Artikkelbilde
Advokat Staffan Uvabeck (t.v.) og Fabrice Souloy

Onsdag 8. og torsdag 9. nov. vil DNTs Appellkomité behandle anken som Fabrice Souloy har inngitt etter behandlingen i DNTs Domskomité. I første instans ble travtreneren funnet skyldig i forsettlig brudd på DNTs dopingreglement og ble idømt 15 års utelukkelse og en 500 000 kroner i bot.

Siden saken handlet om fire forskjellige hester som hadde testet positivt både i forbindelse med Oslo Grand Prix på Bjerke Travbane og Elitloppet på Solvalla i 2016, ble det i juni 2017 en felles høring overfor DNTs Domskomité og STs Ansvarsnämnd. Dommen i hver av de to rettsinstansene er anket, men ankegrunnlaget er forskjellige. Derfor vil det bli to separate saker i henholdsvis DNTs Appellkomité og i STs Överdomstol.

Det er satt av to dager til ankebehandlingen. Fabrice Souloy har påberopt seg sin veterinær Francesco Allessandrini som vitne og dr. Marco Montana som ekspertvitne. Advokat Staffan Uvabeck vil være Souloys prosessfullmektige i saken, med hjelp av advokat Ole Hauge Bendiksen.

Leder i DNTs avdeling for hestevelferd, Anne V. Wangen vil være DNTs partsrepresentant. Advokat Niels Kiær er DNTs prosessfullmektig.

Saken vil være åpen for presse og publikum, og finner sted i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane. Ankebehandlingen tar til kl 09:00 begge dager.