Ustabil SMS-tjeneste i medlemsregisteret

Skrevet av Anette Leiren,  31.03.2017
Artikkelbilde

SMS-tjenesten i medlemsregisteret er for tiden ustabil. Travlag og forbund som har behov for å sende ut SMS til sine medlemmer, anbefales å gjøre et forsøk på å sende ut. 

Det arbeides med å rette opp feilen. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.