Purring av ubetalt medlemskontingent

Skrevet av Anette Leiren,  23.03.2017
Artikkelbilde

Kontingenten for medlemskap i travlag 2017 hadde forfall 31. januar.

Det er nå sendt ut purringer til de som stod registrert som ubetalt pr. 14.03.17. Felles krav for alle lisenser er gyldig/betalt medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. Medlemmer med ubetalt medlemskontingent for 2017, vil få sin lisens inndratt i løpet av uke 17.

Innbetaling snarest
Har du ikke betalt medlemskontingenten og fortsatt ønsker å være medlem i ditt travlag, må kontingent innbetales innen 31. mars. De som ikke har betalt kontingent for 2 påfølgende år, vil bli slettet som medlemmer.

Utmelding
Husk at utmelding av travlag, i henhold til Normalloven for travlag, må skje skriftlig til laget. Send en mail til ditt travlag, samt sett forbundssekretæren i ditt distrikt på kopi.

I de tilfellene medlemmer betaler direkte til laget, MÅ det gis beskjed til DNT sentralt på mail: medlemsregister@travsport.no