DNT presenterer ny sportsplan

24.03.2017
Artikkelbilde

DNTs nye sportsplan(2017-2022) bygger i stor grad på, og viderefører de store linjene i sportsplanen fra forrige planperiode. Rekruttering samt å bedre hoppene sine vilkår er også vektlagt.

Klikk her for å åpne sportsplandokumentet. Planen er nå også lagt ut og vil fremover ligge tilgjengelig på fremsiden av www.travsport.no i kolonnen lengst til høyre.