Utbetaling av oppdretterpremier

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  06.01.2017
Artikkelbilde

Neste dato for utbetaling av oppdretterpremier er 15.februar. Da utbetales det oppdretterpremier for følgende løp.

  • Løp på norske baner 2.halvår 2016.
  • Løp på nordiske baner for hele 2016(merk her at det betales ut beløp INNTIL den %-sats som oppført i reglementet)
  • Representasjonsløp og Gruppe 1-løp på baner i andre UET-land for hele 2016.(som anført i parantesen ovenfor)
  • Løp på norske baner avviklet i januar 2017.

Som det sistnevnte kulepunktet ovenfor indikerer så blir januar 2017 den første måneden hvor endring av utbetalingsfrekvens for oppdretterpremier vil settes ut i live. Fra og med 1..januar så vil alle løp på norske baner på lik linje med hesteeierpremiene generere utbetaling av oppdretterpremier den påfølgende måneden av når løpene fant sted.

Merk også følgende endring i reglementet for oppdretterpremier fra og med 1.1.2017:

c) Ved registrering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier.

Hele reglementet for utbetaling av oppdretterpremier finner dere her.