Samling for ledere av ungdomsforeninger

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  28.12.2017
Artikkelbilde
Ungdomssamling 2017. Foto: Marius Hoel Lundstein

DNT arbeider i disse dager med en samling for ledere av forbundsvise ungdomsforeninger. 

I strategidokumentet til DNT – «TRAV 2020» - fremkommer rekruttering blant de kjerneaktivitetene som Norsk Travsport skal satse på. Som et ledd i dette er «Prosjekt Ungdomsstrav» opprettet. Formålet med «Prosjekt Ungdomsstrav» er å legge til rette for og skape et godt ungdomssmiljø i travsporten, der tilhørighet og trivsel er sentrale faktorer.

Gjennom «Prosjekt Ungdomstrav» er forbundsvise ungdomsforeninger opprettet. DNT arbeider i disse dager med en kommende ledersamling for ledere av forbundsvise ungdomsforeninger. Denne ledersamlingen tar høyde for å stimulere til kompetanseutvikling, men det skal også være en arena for nettverksdannelse. 

Samlingen vil finne sted i Oslo fra fredag 23. februar til lørdag 24. februar, og DNT ønsker at alle forbundene skal være representert. Mer informasjon vil komme.

 

Har du spørsmål? Da er du hjertlig velkommen til å ta kontakt med Marius Hoel Lundstein. 
Telefon: 994 90 750
Epost: marius.lundstein@travsport.no