Momskompensasjonen for 2016

Skrevet av Anette Leiren,  11.12.2017
Artikkelbilde

Fordeling av momskompensasjon for året 2016 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen. Lotteri- og stiftelsestilsynet meddeler at alle søkerorganisasjonene har fått kompensasjonen avkortet med 27,2 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større enn potten som er til fordeling). Dessverre har avkortningsprosenten steget de siste årene - i fjor var avkortningen 23,7%. Årets resultat er at travforbund og travlag får henholdsvis 260 203 kr og 1 109 186 kr til fordeling. Pengene vil bli overført forbunds- og lagskontoer innen 31.12.17.

Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport inkludert regnskap, leveres henholdsvis travforbundene (for travlag) og DNT (for travforbund).