Innkalling til DNTs Generalforsamling 2018

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  20.12.2017
Artikkelbilde
Det Norske Travselskap

DNTs generalforsamling avholdes 21. april 2018, kl. 11-18 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Registrering skjer i tidsrommet 10.00-10.45. 

Årets generalforsamling avholdes over en dag. Hotellets adresse er Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen. For representanter som ankommer og reiser fra Gardermoen vil det være mulig å benytte seg av shuttlebuss fra flyterminalen. 

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest 6. uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag sendes via respektive forbund som gir sin uttalelse. 
Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) senest 15. mars 2018. 

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representanter etter gitte satser.
Representantene må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris, som betales av hver detltaker. 

Fullstending saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post senest 14 dager før generalforsamlingen, samt publiseres på www.travsport.no. 

Under "Organisasjon" og "Generalforsamling 2018" på DNTs nettside er det laget en samleside for årets generalforsamling. Her vil alle aktuelle dokumenter publiseres fortløpende. Trykk her for å komme direkte inn på siden.