Forbud mot bruk av sulky

Skrevet av Hanne Sæbø,  20.12.2017
Artikkelbilde

Etter hendelser den siste tiden der det har fremkommet svakheter ved sulkyen Finntack C6 Contender har DNT, i samråd med produsenten, bestemt at sulkyen midlertidig forbys brukt i travløp.

Forbudet mot å bruke sulkyen av type FInntack C6 Contender vil gjelde med fra og med dagens dato, 20.12.2017, og frem til sulkyens holdbarhet er ferdig utredet og funnet forsvarlig.
Tilsvarende forbud er gjeldende også i Sverige og Finland.

Finntack opplyser at alle som har kjøpt sulky av typen Finntack C6 Contender vil bli kontaktet, og at kunder er velkomne til selv å ta kontakt med Finntacks forhandlere for mer informasjon i saken. Det vil også være mulig å låne sulky av typen FInntack R6 for kunder som har behov for det.