"Til Start" - 74% greide kravet!

Skrevet av Knut Olav Dahl,  04.12.2017
Artikkelbilde
Samlingene i Østfold har foregått på Momarken og Kala. Her fra en fellestrening på Kala.

I gjennomsnitt greide 74% av årets "Til START" toåringer mønstringsløpskravet innen fristen 30/11.

218  hester har deltatt på minst 1 av de 4 samlingene med veterinær, hovslager og treningsveilder som er arrangert for hester født i 2015. I tllegg til de 218 er det mange hester som deltatt på fellestreninger som de fleste arrangørene har arrangert 1 gang i måneden.
118 av disse greide mønstringsløpskravet, men da er utenladsfødte hester, de som er meldt i premiesjansen og ponnier fratrukket. I gjenomsnitt har da 74% av hestene klart kravet. Best er "Til Start" Østfold der 9 av 10 hester greide kravet. 90%.

Her er hele oversikten:

Født 2015             Mønstringsløp
Region Påmeldt Klb Vbl Ponni Deltatt % deltatt Antall %
Østfold 18 9 8 1 13 72 % 9 90 %
Agder 14 6 8   13 93 % 7 88 %
Bjerke 18 10 8   12 67 % 9 82 %
Hedmark 15 11 4   14 93 % 9 82 %
Jarlsberg 19 9 10   15 79 % 12 80 %
Fosen 17 9 8   6 35 % 4 80 %
Bergen 17 16 1   14 82 % 10 77 %
Klosterskogen 24 14 10   22 92 % 15 75 %
Rogaland 45 18 24 3 40 89 % 22 69 %
Drammen 15 12 3   12 80 % 6 67 %
Leangen 24 13 7 4 20 83 % 5 63 %
Rindal/Surnadal 22 15 2 5 17 77 % 5 63 %
Nossum 23 10 5 8 20 87 % 5 50 %
Sum 271 152 98 21 218 80 % 118 74 %
NB! For å komme frem til % med godkjent mønstringsløp, er de som er meldt premiesjansen, utenlandsfødte hester og ponnier fratrukket.