Satsingen på norskfødte fortsetter!

Skrevet av Kim Are Sveen,  13.09.2016
Artikkelbilde

I disse dager er arbeidsgruppen som skal legge fram en ny sportplan for 2017 - 2022 i gang med sitt arbeid. En ting står fast; Satsingen på norskfødte hester fortsetter!Den tidligere sportsplanen ble utarbeidet i 2009 med sluttdato desember 2015, og blir i 2016 videreført i det daglige arbeid.

På styremøtet i august vedtok DNTs styre å be administrasjonen igangsette arbeidet med "å utarbeide ny sportsplan med virkning fra 2017 til 2022, der hovedtrekkene fra forrige sportsplan videreføres, herunder satsing på norskfødte hester."

Styret utnevnte følgende arbeidsgruppe:
DNT-adm: Jan Hedrèn og Jan-Inge Ringen
Avlskomiteen: 1 representant fra hver rase
Norsk Travtrenerforening: 1 representant
DNT-styret: Trond Olav Salte

DNTs gjeldende sportsplan finner du her.