- En utsatt ferdselsmåte

Skrevet av Rolf-Henning Pedersen, Equus,  03.10.2016
Artikkelbilde
Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen og politisk rådgiver i LMD, Margrete Dysjaland er opptatte av det å ri i trafikken skal være sikkert. Foto: Rolf-Henning Pedersen, Equus

En ridende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var mandag med under lanseringen av nettsiden «Hest i trafikken» og la vekt på at det å ta seg fram i trafikken med hest er en utsatt ferdselsmåte.

Samferdselsdepartementet har finansiert hjemmesiden www.hestitrafikken.no som er laget av Norsk Hestesenter på Starum. Mandag ble hjemmesiden lansert på Alna ridesenter i Oslo, og hvor trafikken er tettere enn noe annet sted i Norge. Nettopp det med sikkerhet i trafikken var samferdselsministeren meget opptatt av under pressemøtet mandag.

- Hesten er følsom
- Det å ferdes i trafikken skal være trygt, og det er et arbeid vi i regjeringen tar meget alvorlig. Hest i trafikken står i en særstilling ettersom hesten er følsom, og det er farligere om noe går galt. Det er heldigvis få alvorlige ulykker med hest i trafikken, men den tragiske dødsulykken på Bjørkelangen i 2014, hvor to jenter ble drept da de kjørte langs veien, viser hvor sårbare slike ekvipasjer er i trafikken, sa Solvik-Olsen og la til at både ryttere og de som kjører hest må være ekstra varsomme i trafikken.

Underrapporterte ulykker
Sammen med lanseringen ble det også lagt fram en spørreundersøkelse utført blant 6000 hesteinteresserte respondenter som slår fast at det er en voldsom underrapportering av ulykker mellom hest og bil. Hele undersøkelsen kan leses på nettsiden «Hest i trafikken», men det er verdt å nevne at:
- 90 prosent av de som har svart på undersøkelsen oppgir at de rir eller kjører med hest på offentlig vei
- 75 prosent vil ha en nedre aldersgrense for å kjøre/ri med hest i trafikken
- 65 prosent vil ha krav om kompetanse for å ri/kjøre med hest på offentlig vei
- 1000 responder oppgir at de har vært utsatt for ulykke med hest i trafikken
- 52 prosent oppgir at noen de kjenner eller de selv har vært utsatt for nestenulykker med hest i trafikken

Inn i trafikalt grunnkurs
- For oss i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er prinsippet at alle skal ferdes trygt i trafikken. Hesten er å se på som et kjøretøy, men som kan oppføre seg på en helt annen og ulogisk måte. ATL kommer nå til å legge ut en link til den nye hjemmesiden på vår side, og hest i trafikken skal nå inn som en egen del i trafikalt grunnkurs, som er manges inngang til førerkort. Hest i trafikken kommer også til å bi viet større oppmerksomhet i kommende lærebøker, sa fagkonsulent og tidligere rytter Ellen Ramstad på pressemøtet.