Prosessen har startet

Skrevet av Rolf-Henning Pedersen, Equus,  03.03.2016
Artikkelbilde
NRs styreleder Jan Petter Sissener sier at prosessen med å omorganisere norsk travsport har startet - og ikke skal stoppes før et resultat er oppnådd. Foto: Eirik Stenhaug

- Vi har i dag startet en prosess som er forankret i organisasjonen. Det er en prosess som ikke innbefatter utsettelser og omkamper, sier NRs styreleder Jan Petter Sissener etter onsdagens stormøte.

Etter seks måneder i rollen som styreleder for Stiftelsen Norsk Rikstoto hadde Sissener innkalt DNT-styret, forbundsledere, bane- og driftsselskapsledere og avdelingsledere i både DNT og Norsk Rikstoto til et stormøte i Hestesporthens Hus for å fortelle om trav- og galoppsportens utfordringer – og skissere en mulig vei framover. En vei som viser at en samlet sport er enig om å gjøre nødvendige endringer for å optimalisere tilbakeføringene til formålet, en forutsetning for ny spillkonsesjon, og som gjør spilleselskapet rustet for å møte den stadig tøffere konkurransen på spillmarkedet.

- Stillstand i 20 år
- Lite eller ingenting har skjedd organisatorisk de siste 20 årene, og det er på tide vi gjør en endring i takt med utviklingen. Konsesjonen løper ut ved nyttår, og vi må i større gard etterleve de forpliktelse som ligger der. Om vi ikke klarer det så kan likegodt sporten legges inn under Norsk Tipping på Hamar, sa Sissener til forsamlingen og lot ingen i salen være i tvil om riset bak speilet. Og la til:
- Det blir endringer, store endringer. Det trenger ingen tenke på. Energien må brukes til fellesskapets beste, ikke for å dekke egne behov og formål. 

Ønsker store endringer
NRs administrerende direktør Harald Dørum og DNTs generalsekretær Rune E. Gustavsen har brukt de siste månedene til å komme med forslag til organisatoriske endringer. Disse ble presentert under stormøtet og dannet grunnlaget for en debatt og meningsutveksling som varte i nærmere seks timer. Hovedpunktene er som følger: 

Måloppnåelse 2018
1. Totalisatorbanenes øvrige inntekter (utenom spill) øker med minimum 10 prosent. 
2. De samlede driftsutgifter knyttet til totalisatorarrangement reduseres med 10 prosent.

Måloppgaver Norsk Rikstotos ansvar:
- All forretningsrelatert virksomhet, inkludert arrangementansvar for totalisatorkjøringer, tillegges NR
- totalisatorbanene organiseres etter en regionalisert modell (Totonor/Leangen, Forus/Bergen/Sørlandet, Drammen/Jarlsberg/Klosterskogen/Momarken og Bjerke/Biri/Øvrevoll) og legges inn under Norsk Rikstoto
- Norsk Rikstoto overtar ansvaret for løpsutskriving og løpsutvelgelse (hovedprodukter) etter innspill fra sportsorganisasjonen (omvendt fra i dag)
- totalisatorbaner deles i hovedbaner, mellombaner og lokalbaner
- det utarbeides en opprustnings-/investeringsplan for de tre hovedkategorier baner. Det forutsettes at banene inngår i sportens eiendomsportefølje.
- DNTs oppgaver er primært knyttet til utviklingen av foreningsvirksomheten, kompetanseutviklingen (sport) og forvaltning av fast eiendom

Mange innspill
- Det kom inn mange innspill i dag som blir tatt med i det videre arbeidet for å komme fram til en ny måte å organisere sporten på. Disse blir nå tatt videre til Landsrådet og Rådet i Norsk Rikstoto. Arbeidet er ikke sluttført, og vi skal jobbe videre sammen med styrene. Toget står på perrongen, og det skal snart gå. Nå er det opp til oss å legge anbefalinger for hvilken rute toget skal ta videre. Et rutevalg som blir helt avgjørende for sporten, sa Sissener.