Gustavsen forlater DNT

Skrevet av Equus Informasjon og Media,  03.03.2016
Artikkelbilde

Et samlet DNT-styre har i henhold til paragraf 9. i ansettelseskontrakten av 15.12 2011 terminert generalsekretær Rune E. Gustavsens arbeidskontrakt.

Styret takker Rune for hans store innsats og entusiasme gjennom mer enn fire år i DNT-systemet, og vi ønsker ham lykke til videre i arbeidslivet.

Et samlet styre har benyttet seg av paragraf 9. i ansettelseskontrakten, og det utløser tolv måneders etterlønn. Det siste et vilkår kjent gjennom DNTs årsrapporter etter inngåelsen av ansettelseskontrakten. 

Styreleder Atle Larsen tar på seg en delvis rolle som arbeidende styreleder fram til DNTs generalforsamling 23. og 24. april. Styreleder skal i hovedsak delta og lede ledermøtene i DNTs administrasjon. Øvrige styremedlemmer vil delta etter behov for å støtte administrasjonen i deres daglige arbeid. 

Organisasjonssjef Tore Kristiansen påtar seg ansvaret som administrasjon-/personalsjef. Ved å gjøre disse grepene vil ekstrakostnadene for norsk travsport beløpe seg til i overkant av en million kroner.

Per E. Garberg fortsetter som nestleder fram til DNTs generalforsamling. Han vil også fortsette i sine andre verv i organisasjonen fram til generalforsamlingen.

Et nytt styre valgt på årets generalforsamling vil påta seg oppgaven å ansette ny generalsekretær.