Ny hestepassforordning 2016

Skrevet av Susanne Lindberg,  30.05.2016
Artikkelbilde

Gjelder føll som skal til Norge i fødselsåret for identifisering

Høsten 2015 ble det nedlagt forbud mot å utstede midlertidige hestepass til føllene som skulle hjem til Norge for identifisering, dette ifølge den nye EU forordningen (EU) 2015/262. Noe som i praksis gjorde det vanskelig for oppdrettere som har hoppe/føll i utlandet. Etter kommunikasjon med Mattilsynet ble eneste løsning at føllene måtte reise hjem sammen med mor på mors hestepass, dette ble det opplyst om våren 2016. En praksis som medførte større utgifter for hoppeierne og en unødvendig påkjenning for drektige hopper.

Mattilsynet har nå godkjent følgende i henhold til forordningen (EU) 2015/262 artikkel 6.

Mikrochip settes inn og verifiseres av Det Norske Travselskap, hestepass utstedes i henhold til forordningen. Utstedende organ beholder ordinært hestepass og utsteder midlertidig id-dokument nevnt i artikkel 24 nr. 1 (EU) 2015/262. Føllet reiser hjem i henhold til regelverk med midlertidig id-dokument og helsesertifikat i samsvar med vedlegg III til direktiv 2009/156/EF. Midlertidig dokument er gyldig i 45 dager, innen dette tidsrom må føllet ha kommet hjem for identifisering og oppdatering av hestepasset. Ordinert hestepass sendes følleier så snart korrekte opplysninger er ført inn i passet.

Søknadsskjema for midlertidig id-dokument må benyttes, dette finnes på hjemmesiden under skjemaer. Søknadsskjema og mikrochip må sendes oppstallingssted for innsetting av mikrochip og utfylling av dokumentet, søknadsskjema returneres til Det Norske Travselskap som i henhold til søknadsskjema utsteder midlertidig id-dokument. Midlertidig id-dokument vil bli belastet eier med kr 500,-.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette, ta kontakt med Laila Stolpnes, tel. 22 95 60 78, eller på mail HER.