Informasjon vedr klasseløpene

Skrevet av Anne Malsten,  30.06.2016
Artikkelbilde
Jærvsørappen vant Norsk Travderby for kaldblod 2015. Foto: Hesteguiden.com

31. mai var strykningsfrist for årgang 2012, 2013 og 2014 til Kriteriet og Derby. Her er lister over innmeldingsberettigede hester pr 30.06.2016, samt informasjon om økte innskudd.

Dersom du mener det er feil i listene ber vi deg ta kontakt med Anne Malsten på tlf 22 95 60 76 eller anne.malsten@travsport.no

 

Derby 2016 varmblods

Derby 2016 kaldblods

Kriteriet 2016 varmblods

Kriteriet 2016 kaldblods

Derby 2017 varmblods

Derby 2017 kaldblods

Kriteriet 2017 varmblods

Kriteriet 2017 kaldblods

Derby 2018 varmblods

Derby 2018 kaldblods

Merk at svenskregistrerte innmeldingsberettigede kaldblodshester ikke er med i disse listene.

 

Økte innskudd i klasseløpene

Vær oppmerksom på at innskuddene for klasseløpene er øket. Da fødselstallene har blitt redusert betraktelig i de siste årene hadde man to valg, enten redusere premiene eller øke innskuddene. DNT-styret behandlet denne saken høsten 2015 og tok beslutningen om at gjeldende premienivå i klasseløpene skal opprettholdes, hvilket da må bety økte innskudd, fra finalene som kjøres i 2017.

Innskuddene til klasseløpene har for kaldblodsrasen vært uforandret siden 2002 og for varmblodsrasen siden 2009.

Den største økningen av innskuddene er nå helt bevisst lagt mot de første terminene da det er da det er høyest volum (antall hester som det betales innskudd for) og dermed blir økningen i kroner minst mulig pr. hest totalt sett.

Dette gjelder for fremtiden:
For finalene i 2016: Ingen endringer.

For finalene i 2017: 1 av 4 terminer gjenstår for «Derby-hestene», 2 av 4 terminer gjenstår for Kriterie-hestene. Innskuddene økes med 500 kr. for 8 av 10 terminvarsel (se nedenfor)

For finalene i 2018 osv: Nye og høyere innskuddsbeløp vil gjelde ifølge nedenfor fra finalene i 2018..

Gebyr for starterklæring til kvalifiseringene endres ikke. Utover innskuddene vil DNT selv fortsette med å delfinansiere klasseløpsfinalene samt bruke en økt andel fra potten for storløpsmidler.

Følgende nyheter kommer i forbindelse med Klasseløpene fra 2016.

  • Premiesjansen innføres, sjanse til dobbel premie og oppdretterpremie i Kriteriet/Derby
  • Nye bonusløp inngår i pakken som er forbeholdt kun de hester som er meldt inn i klasseløpene
  • Hevet sistepremie i «bonusløpet» DNTs Unghestserie til 5.000 kr (8 faste premier)
  • Lavere siste innskudd, sammenlignet med tidligere
  • Høyere første innskudd, sammenlignet med tidligere
  • Nå kan du betale alle innskuddene direkte, og samtidig få 1.000 kr i «mengde-rabatt»


Hvor mye mer koster det for meg som hesteeiere å være med hele veien?
Her er den totale økningen i samlet innskudd for hver rase/årgang fra 2018 års finaler:

Derby varmblods:        5 500 kr      ->   7 500 kr =     + 2 000 kr
Derby kaldblods:          4 000 kr     ->    5 500 kr =     + 1 500 kr
Kriteriet varmblods:      3 500 kr     ->    5 000 kr =     + 1 500 kr
Kriteriet kaldblods:       2 500 kr     ->    4 000 kr =     + 1 500 kr            

Men tenk på at du selv kan redusere denne sum gjennom å betale alle fire innskuddene samtidig. Da sparer du 1.000 kr!
Bemerk også dette: Hvis du opprettholder din deltakelse gjennom hele perioden og deretter som eksempel blir minst nr. 8. i mål i et DNT Unghestserie-løp, får du 5.000 kr. i premie, hvilket altså i stort sett er hele det samlede beløpet som det koster å betale alle innskudd.