Avvikende innmeldingsdager juni

01.06.2016
Artikkelbilde

I forbindelse med at det er avvikende innmeldingsdager til løpsdagene på Bjerke Travbane lørdag 11.og søndag 12.juni så presiseres her hva som gjelder for blant annet disse to løpsdagene.

For løpsdagene lørdag 11.juni og søndag 11.juni med ordinær innmeldingsfrist fredag 3.juni innen kl.08.30 så beregnes startpoeng pr. torsdag 2.juni kl.24.00 og halvrad tillates til og med søndag 5.juni kl.24.00.

Videre så bes man merke seg følgende fremskyndede innmeldingsdager for løp i uke 22:

Bergen tirsdag 14.juni (lunsjtrav) har innmeldingsdag tirsdag 7.juni og det samme for Momarken 14.juni. For begge disse løpsdagene beregnes startpoeng pr. mandag 6.juni kl.24.00 og halvrad tillates til og med tirsdag 7.juni kl.24.00.

Biri avvikler en noe avvikende torsdagskjøring i uke 22, løpsdagen 16.juni har derfor innmelding fredag 10.juni.