- Et viktig innspill

Skrevet av Rolf-Henning Pedersen, Equus,  02.09.2015
Artikkelbilde
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal fikk overrakt hestenæringens rapport av fra venstre Rune E. Gustavsen, Vegard Thune, Harald Dørum og Ellen Damhaug Scheel. Foto: Eirik Stenhaug

Det uttalte Landbruks- og matdepartementets statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal da hestesportens fire øverste administrative ledere onsdag overrakte rapporten «Et løft for norsk hestenæring».

- Et viktig innspill
Det uttalte Landbruks- og matdepartementets statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal da hestesportens fire øverste administrative ledere onsdag overrakte rapporten «Et løft for norsk hestenæring».
Rapporten tar for seg de store utfordringene hestenæringen står overfor, og hvordan disse kan løses gjennom et forslag om fjerning (nedtrapping) av totalisatoravgiften. En sektoravgift på 3,7 prosent av Norsk Rikstotos bruttoomsetning og som er stipulert til 125 millioner kroner inneværende år. Penger som går rett i statskassen og ikke er øremerket hestesporten. Og en avgift som Norsk Rikstoto er alene om å betale. Storebror Norsk Tipping har ingen liknende avgift.
- Norsk Rikstoto står overfor store utfordringer, og vi får ikke tatt ut det potensialet vi kan gjøre. Hestesporten er helt avhengig av dette. Går omsetningen ned, går aktiviteten ned. Totalisatoravgiften går rett til staten, og i år vil vi betale vel 140 millioner. Med dette utgangspunktet kan vi ikke henge med i den stadig tøffere konkurransen i spillmarkedet. Vi ber ikke om fordeler, bare om å bli likestilt med Norsk Tipping, sier NR-direktør Harald Dørum.
- Jeg forstår at hestesporten oppfatter det som urettferdig, men Regjeringen er i gang med en omfattende spillrapport som tar for seg det spørsmålet. Hestesportens rapport er et viktig innspill å ta med videre i det arbeidet, sier Hanne Maren Blåfjelldal til Equus.
Sporten står sammen
I fjor høst møtte hestesportens representanter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til næringsmøte i Stortinget. «Et løft for norsk hestenæring» er en videreføring av det budskapet som hestesportens representanter framførte der, og tar spesielt for seg hva frigjorte midler ved en fjerning av totalisatoravgiften bør brukes til.
- tiltak som skal hindre de norske hesterasene fra å dø ut
- bedre rammebetingelser for barn og unge som driver med hesteaktiviteter
- bedre rammebetingelser for arbeid med hest og folkehelse
- styrket dyrevelferd
- Det viser styrke at store organisasjoner som Det Norske Travselskap (15 000 medlemmer), Norges Rytterforbund (36 000 medlemmer), Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto står samlet og drar i samme retning. Rapporten skisserer de utfordringene vi står overfor og framtidsutsiktene. Den tar også for seg mulige løsninger om Regjeringen velger å følge den veien vi har skissert, sier DNTs generalsekretær Rune E. Gustavsen, som sammen med NR-direktør Harald Dørum, Hestesenterets direktør Vegard Thune og Rytterforbundets generalsekretær Ellen Damhaug Scheel overrakte rapporten til Blåfjelldal.
- Ingen garantier
- Jeg kan ikke gi noen klare svar eller føringer, men det er viktig at rapporten trekker fram en rekke muligheter for næringen som kan brukes som innspill i det videre budsjettarbeidet, sier statssekretæren.
- Betyr det at hestenæringen er omtalt i neste års statsbudsjett?
- Jeg kan ikke komme med lekkasjer til det budsjettet, det er det kun statsråder som kan gjøre, sier Blåfjelldal med et smil om munnen.
Selv har statssekretæren et nært forhold til både hester og travsport. Hennes søskenbarn Heidi Moen er profesjonell travtrener i Valdres.
- Jeg er stolt av det Heidi har prestert og følger hennes resultater i banen med spenning. Selv ble jeg aldri noen kusk, men var bedre til å møkke og rydde i stallen, forteller statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. 
Nå gjenstår det å se om hun kan rydde vei for fjerning av totalisatoravgiften og gi norsk hestesport finansielle muskler til å gjennomføre de endringene som er nødvendig for å møte de utfordringene sporten står overfor de kommende årene.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal fikk overrakt hestenæringens rapport av fra venstre Rune E. Gustavsen, Vegard Thune, Harald Dørum og Ellen Damhaug Scheel. Foto: Eirik Stenhaug

Rapporten tar for seg de store utfordringene hestenæringen står overfor, og hvordan disse kan løses gjennom et forslag om fjerning (nedtrapping) av totalisatoravgiften. En sektoravgift på 3,7 prosent av Norsk Rikstotos bruttoomsetning og som er stipulert til 125 millioner kroner inneværende år. Penger som går rett i statskassen og ikke er øremerket hestesporten. Og en avgift som Norsk Rikstoto er alene om å betale. Storebror Norsk Tipping har ingen liknende avgift.
- Norsk Rikstoto står overfor store utfordringer, og vi får ikke tatt ut det potensialet vi kan gjøre. Hestesporten er helt avhengig av dette. Går omsetningen ned, går aktiviteten ned. Totalisatoravgiften går rett til staten, og i år vil vi betale vel 140 millioner. Med dette utgangspunktet kan vi ikke henge med i den stadig tøffere konkurransen i spillmarkedet. Vi ber ikke om fordeler, bare om å bli likestilt med Norsk Tipping, sier NR-direktør Harald Dørum.
- Jeg forstår at hestesporten oppfatter det som urettferdig, men Regjeringen er i gang med en omfattende spillrapport som tar for seg det spørsmålet. Hestesportens rapport er et viktig innspill å ta med videre i det arbeidet, sier Hanne Maren Blåfjelldal til Equus.

Sporten står sammen
I fjor høst møtte hestesportens representanter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til næringsmøte i Stortinget. «Et løft for norsk hestenæring» er en videreføring av det budskapet som hestesportens representanter framførte der, og tar spesielt for seg hva frigjorte midler ved en fjerning av totalisatoravgiften bør brukes til.
- tiltak som skal hindre de norske hesterasene fra å dø ut
- bedre rammebetingelser for barn og unge som driver med hesteaktiviteter
- bedre rammebetingelser for arbeid med hest og folkehelse
- styrket dyrevelferd
- Det viser styrke at store organisasjoner som Det Norske Travselskap (15 000 medlemmer), Norges Rytterforbund (36 000 medlemmer), Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto står samlet og drar i samme retning. Rapporten skisserer de utfordringene vi står overfor og framtidsutsiktene. Den tar også for seg mulige løsninger om Regjeringen velger å følge den veien vi har skissert, sier DNTs generalsekretær Rune E. Gustavsen, som sammen med NR-direktør Harald Dørum, Hestesenterets direktør Vegard Thune og Rytterforbundets generalsekretær Ellen Damhaug Scheel overrakte rapporten til Blåfjelldal.

- Ingen garantier
- Jeg kan ikke gi noen klare svar eller føringer, men det er viktig at rapporten trekker fram en rekke muligheter for næringen som kan brukes som innspill i det videre budsjettarbeidet, sier statssekretæren.
- Betyr det at hestenæringen er omtalt i neste års statsbudsjett?
- Jeg kan ikke komme med lekkasjer til det budsjettet, det er det kun statsråder som kan gjøre, sier Blåfjelldal med et smil om munnen.

Selv har statssekretæren et nært forhold til både hester og travsport. Hennes søskenbarn Heidi Moen er profesjonell travtrener i Valdres.
- Jeg er stolt av det Heidi har prestert og følger hennes resultater i banen med spenning. Selv ble jeg aldri noen kusk, men var bedre til å møkke og rydde i stallen, forteller statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. 
Nå gjenstår det å se om hun kan rydde vei for fjerning av totalisatoravgiften og gi norsk hestesport finansielle muskler til å gjennomføre de endringene som er nødvendig for å møte de utfordringene sporten står overfor de kommende årene.