Driftsselskapene med gode innspill

Skrevet av Administrasjonen,  23.10.2015
Artikkelbilde

Ros, ris og spennende forslag til hva man bør prioritere videre fremover. Det er hva driftsselskapene ved landets travbaner har gitt tilbakemelding om som et tilsvar på et initiativ fra DNTs styre.

- Jeg har ikke rukket å gå grundig igjennom alle tilsvarene ennå, men jeg kan allerede se av innholdsmengden i svarene at det er gjort en grundig jobb i alle driftsselskap med å gi DNT et tilsvar på den utfordringen vi ga dem, og det er vi særdeles glade for, sier styreleder Atle Larsen.

I slutten av september sendte styret i DNT ut et brev til samtlige driftsselskaps (DS) daglige ledere, styre, samt til alle forbundslederne hvor det ble bedt om en tilbakemelding på hvilke tiltak DS har iverksatt som et resultat av DNT Banedrift så langt, hvilke tiltak som planlegges, og om det er andre områder som driftsselskapet ønsker å fremme forslag om at DNT Banedrift ser mer på. I tillegg ble det forespurt om forslag til tiltak på å øke startfrekvensen på den eksisterende hestepopulasjonen utover de tiltak som DNT allerede har iverksatt.

- Det er positivt å se så mange tydelige tilbakemeldinger. DNT-styret har akkurat fått oversendt alle sammen, og vi vil realtietsbehandle disse for første gang i styremøtet 31. oktober. Samtidig er jeg veldig tilfreds med å observere at flere driftsselskap nå foreslår overfor DNT Banedrift områder hvor man mener at fellesavtaler eller en felles policy vil være hensiktsmessig, og hvor man ber DNT gjøre en forespørsel eller vurdering for å kartlegge om dette er noe å gå videre med. Det er slik vi ønsker at DNT Banedrift skal fungere, avslutter Atle Larsen.