Bruk av kamera i travløp

Skrevet av Sportsavdelingen - Hanne Sæbø,  06.10.2015
Artikkelbilde

Interessen for å dokumentere travløp fra "innsiden", altså gjennom at kusk eller rytter medbringer et kamera ved deltakelse i travløp, har vært økende den senere tid.

Nedenfor gis en presisering av DNTs bestemmelser gjeldende slikt utstyr i travløp:

Problemstillingen rundt kusk/rytters bruk av kamera i travløp er nå diskutert på nordisk nivå, og med en felles enighet om at det ikke skal tillates at kusk/rytter medbringer/benytter kamera eller annet kommunikasjonsutstyr ved deltakelse i travløp. Dette forbudet hjemles i DNTs Utstyrsliste, avsnittet for "Seletøy", der det fremkommer at elektrisk, elektronisk eller radioteknisk utstyr ikke får påmonteres hestens seletøy, eller utstyr forøvrig.

Bakgrunnen for forbudet er å finne i hensynet til sportens troverdighet, spillesikkerhet og sikkerheten i løpsbanen.

Dispensasjon fra dette forbudet kan, etter skriftlig søknad til DNT, innvilges i spesielle tilfeller, så som i forbindelse med produksjon av tv-sendinger. Det vil ikke bli innvilget dispensasjoner for publisering av filmsnutter på private blogger, sosiale medier etc.