World Trotting Conference

Skrevet av Rune E.Gustavsen,  06.03.2015
Artikkelbilde

World Trotting Conference 2015 er nå avsluttet. I følge de som har vært med mange ganger, så var dette en av de aller beste, eller kanskje den beste konferansen som har vært.

Forarbeidet fra Australia sin side var imponerende ned til minste detalj. Tidligere har det i etterkant vært lite oppfølging av komitearbeidene. Denne gang har det blitt laget et opplegg slik at komiteene for de enkelte tema vil leve videre. Det vil kunne ha vesentlig betydning både for det internasjonale samarbeidet, og for de konkrete arbeids-oppgavene som skal utføres. Her kommer kortfattet info fra noe av det som ble diskutert de siste konferansedagene.

Spillrelaterte tema

I Australia og New Zealand er faste odds på travløp under rask utvikling. New Zealand setter faste odds for over 90 % av løpene, og spillet med faste odds utgjør ca 50 % av totalvolumet. Det er særlig de yngre spillerne som liker faste odds. De faste oddsene beveger seg hele tiden frem til løpet går, men som spiller får man den oddsen som var gjeldende på det tidspunktet man spilte.

Spillselskapet Sportsbet betaler ca 1-3 % av omsetningen på hestespill til spoortsorganisasjonene.

Samarbeidet mellom Yonkers travbane, New York, og fransk travsport ble beskrevet i detalj. Fransk spill har blitt en stor suksess på meget kort tid. Yonkers har tilpasset en kjøredag (søndag kl 11.00 New York-tid for å tilpasse den ledige franske spill-tiden. De aktive i New York-området har vært positive ettersom Yonkers har satt opp hesteeierpremiene for den kjøringen hver søndag.

 

Felles databank for markedsføring

Under konferansen ble det vedtatt at det skal etableres en egen databank med den type markedsføring de enkelte land gjennomfører (både video, TV-reklame og papir). Formålet er at de andre landene kan se hva man gjør andre steder og gjennom det får ideer til egne markedsføringsaktiviteter. Australia tar ansvaret for å få denne databanken i gang. USA, Canada, Australia, New Zealand, Frankrike, Sverige og Norge forpliktet seg til å betale AUS dollar 5.000 pr land (= ca NOK 30.000) for å få det i gang.

 Antidopingarbeidet

Her er det tildels store sprik mellom Europa på den ene siden og Aus/NZ/USA/Canada på den andre siden. Australia har hatt desidert flest kobolt-tilfeller i verden. Max nivåene for kobolt er i ferd med å bli etablert.

Neste Verdenskonferanse

I følge planen skulle den finne sted i Sverige i 2017 og deretter i Canada 2019. Imidlertid har Canada bedt om å bytte med Sverige, ettersom Canada i 2017 er 150 år og da får det kanadiske sentralforbundet en del økonomisk støtte som er svært viktig.