Banedrift - vedr. dagens TGN

Skrevet av Kim Are Sveen,  31.03.2015
Artikkelbilde

På side 3 i dagens Trav og Galopp-nytt har bladet et oppslag om Banedrift som baserer seg på den offentliggjorte rapporten fra 2013.

Saken skulle ha omhandlet en status om et av de mange delprosjektene som Banedrift arbeider med for tiden, men av ukjente årsaker har TGN altså laget en ny sak basert på historisk informasjon.

Vi ser at oppslaget kan virke forvirrende på travsportens ansatte, tillitsvalgte og øvrige medlemmer. Vi ønsker derfor å understreke at det som fremkommer i artikkelen ikke er noe nytt slik som det presenteres, men en gjengivelse av et arbeid gjort i 2013.