B-prøvene også positive

Skrevet av Anne V.Wangen,  19.06.2015
Artikkelbilde

B-prøvene også positive

Rapporten fra det franske laboratoriet LCH, som har analysert B-prøvene til hestene fra Bo Westergaard sin stall, bekrefter funnet i de fire A-prøvene både når det gjelder innhold og konsentrasjon av DMSO.