Anmeldelsen i DMSO-saken

Skrevet av Sjefsveterinær Anne Wangen,  20.07.2015
Artikkelbilde

Skandinavisk dopingkomite (SDK) har anmeldt trener Bo Westergaard til Det Norske Travselskaps Domskomitè.

I rapporten fra Utvalg for utredning av dopingsaker (UUD), fremgår det at hestene ble tilført DMSO få dager før start. Etter gjennomgang av UUD`s utredning har SDK vurdert at det fra Bo Westergaards side er snakk om et forsettlig brudd på gjeldende regler for doping og medisinering av hest.
SDK har i vurderingen av denne saken lagt vekt på travsportens viktigste grunnverdier; -dyrevelferd, tillit, troverdighet, fair play, spill-sikkerhet og konkurranse på like vilkår. Ved å ha tilført hestene DMSO få dager før start, har trener Bo Westergaard brutt mot samtlige av de nevnte grunnpilarer for travsportens troverdighet, og dermed også skadet sportens omdømme.

SDK legger § 9-2 (a) i dopingreglementet til grunn for straffeutmåling i denne saken, og innstiller på at på at Bo Westergaard idømmes en sanksjon på minst tre års lisensinndragelse, samt nektes adgang til alle travbaner i denne perioden.

Alternativt vil § 9-2(b) legges til grunn for en straffeutmåling.

Saksgangen videre er at Domskomitèen oversender saken til Westegaard for at han skal kunne komme med tilsvar til anmeldelsen.

SDK har ingen ytterligere kommentarer til saken før den er avsluttet.

DNTs Dopingreglement 2015

Tidligere nyheter:
Positiv prøve på DMSO
Ytterligere tre hester har testet positivt for DMSO