World Trotting Conference starter i dag

Skrevet av Rune E.Gustavsen,  25.02.2015
Artikkelbilde

Verdenskonferansen i trav avholdes annethvert år. I 2013 var det i Paris, i år i Sydney, og neste vil være i 2017 (sannsynligvis i Sverige).

Det kommer representanter fra «trav-familien» fordelt på tre kontinenter.

Konferansen starter i dag onsdag 25.mars og varer en uke (avsluttes tirsdag 3.mars).

Programmet gjennomføres etter et mønster hvor det på formiddagene er foredragsholdere og på ettermiddagene er det komité-møter.

Hver dag har sitt tema, og hovedtemaene er:

-          Markedsføring og forretningsutvikling

-          Avl

-          Integritet

-          Løpsavvikling og spill

-          Hestevelferd

 

Søndag 1.mars vil konferansedeltagerne være samlet under løpene på Tabcorp Park, Menangle,  Sydney, hvor VM for kusker avsluttes.

DNTs styreleder Atle Larsen og generalsekretær Rune E. Gustavsen er de norske representantene på konferansen.