Hvordan få flere starthester ?

Skrevet av Sportsavdelingen - Anne Malsten,  28.04.2015
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com

Ettersom fødte føll for hvert år har minket siden 2009 og det finnes mange hester i profesjonell- og amatørtrening som ikke kommer til start - ønsker DNT nå å sette inn tiltak.

DNT setter nå i gang en konkurranse mellom Norges elleve travbaner, der målsetningen er å finne flere starthester i Norge.

Konkurransen begynner 1. mai.

De fem baner som forbedrer seg mest belønnes med fine pengepremier.

Her finnes det mange tiltak fra banene (i samarbeid med travlag og forbund) som vil kunne forbedre situasjonen og gi norsk travsport flere starthester. Noen eksempler vil kunne være:

  • Til-start-prosjekter
  • Coaching av trenere
  • Tettere oppfølgning av amatører
  • Flere kurs
  • Flere og bedre rutineløp
  • Med mere, med mere…

- Fra DNT jobbes det nå også med å lage nye muligheter for å skrive ut løp. Såkalte «formløp» vil komme til høsten. Med grunnlag over tid som faktor i proposisjonen, istedenfor grunnlag over hele karrieren, som nå. Dette vil vi komme tilbake til, sier Jan Hedrén, sportssjef i DNT.

Aktuell tabell vil i denne konkurransen mellom baner bli presentert på DNT sine hjemmesider etter hver måned.

- Vi håper og tror at dette tiltak vil være et av flere som forbedrer situasjonen for norsk travsport enda mer i årene fremover, avslutter Jan Hedrén.