Stopp av lisenser

14.09.2014
Artikkelbilde

DNT har nå, i tråd med lisensbestemmelsene, stoppet lisensene til de som ikke har betalt kontingent til sitt travlag for 2014.

Felles krav for alle lisenser, er betalt medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. De som fortsatt ikke har betalt sitt medlemsskap for inneværende år, har nå fått stoppet sin lisens. Det er tidligere i år sendt ut både faktura og purring på medlemskontingenten. Det er også blitt varslet om på vår hjemmeside før sommeren, at ubetalt travlagsavgift vil føre til stopp av lisens.

Betaling av travlagskontingenten gjøres direkte til travlaget. Når laget har mottatt betalingen, sender de en bekreftelse på dette til:
medlemsregister@travsport.no.

Dersom du mener å ha betalt medlemskapet for 2014, ta kontakt med organisasjonsavdelingen på tlf. 22 95 60 00 eller mail: medlemsregister@travsport.no