Status DNT Banedrift pr. 4. september

Skrevet av Kim Are Sveen,  06.09.2014
Artikkelbilde

Siste uken i juni, ble fire prosjekter i regi av DNT Banedrift iverksatt. Her følger en kort status på framdriften, og hva som er planene videre fremover.

De som er omfattet av tiltakene som iverksatt gjennom Banedrift, er de 11 driftsselskapene vi har i travet i tillegg til DNT.

På grunn av denne organisering, har det tidvis vært utfordrende å samle inn all den informasjon har behov for, da gruppen man behøver svar fra er forsåvidt stor, og de fleste i tillegg i denne perioden, har avviklet sommerferie. Likevel er det en utfordring at innsamling av informasjon skal ta såvidt lang tid. Med bakgrunn i dette sendte DNT sist torsdag ut oppfordring til samtlige organisasjonsledd i travet som har Banedrift på sin agenda, om å gjøre sitt ytterste til å bidra at alle prosesser går så smidig som mulig.

Med bakgrunn i ovennevnte er arbeidsstatus i prosjektene som følger:
Forsikring: Innhenting av fullmakt fra DS og DNT pågår. Prosjektet ledes fra Forus.
Strøm: Alle data nylig innsamlet. Tilnærming mot markedet vil skje i nær fremtid. Prosjektet ledes fra Leangen.
Gjenstandspremier (ledes av DNT): Basert på de tilbakemeldingene vi har mottatt, består dette prosjektets videre fremdrift i realiteten av to valg:
Prosjektgruppen definerer alle premier «fra A til Å» (blomster, gavekort, sølv, gjenstander m.v.) og innhenter tilbud fra noen få utvalgte leverandører
Man jobber videre med den info som er innhentet og lager en «mal» basert på de tilbakemeldingene som har kommet
Rekvisita (ledes av DNT): Innsamling av informasjon pågår fortsatt

Med bakgrunn i ovennevnte, kan vi rapportere om arbeidsstatus i prosjektene som følger:

- Forsikring: Innhenting av fullmakt fra DS og DNT pågår. Prosjektet ledes fra Forus.

- Strøm: Alle data nylig innsamlet. Tilnærming mot markedet vil skje i nær fremtid. Prosjektet ledes fra Leangen.

- Gjenstandspremier (ledes av DNT): Sortering og analyse av innkommet informasjon vil starte denne uken. Deretter vil man jobbe 

- Rekvisita (ledes av DNT): Innsamling av informasjon pågår fortsatt.

I løpet av september/oktober vil i tillegg følgende tre prosjekt bli initiert:

1. Øke travets inntekter utover spill.
2. Løpsreglement (med henblikk på senke løpsdagskostnader)
3. Traktor/Maskin (herunder alle typer maskiner, drivstoff, samt vurdering av kvalitet/kapasitet opp i mot behov).

Alle disse tre prosjektene er av en relativt omfattende karakter, spesielt de to førstnevnte, og resultater som følge av det arbeid som vil bli gjort, kan ikke forventes før et godt stykke ut i 2015.