- Dette var på høy tid

Skrevet av Magne Engebretsen - Equus Informasjon og media,  28.10.2014
Artikkelbilde
Hans Petter Eriksen og Rune Gustavsen møtte Mat- og landbruksministeren idag. (Foto: Eirik Stenhaug)

Tirsdag var de største organisasjonene i norsk hestesport på seminaret "hest - sport og næring" på Stortinget. Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug innledet seminaret.

 

Listhaug åpnet dagen med å uttrykke at: - Det er på høy tid at næringen settes på kartet her på Stortinget!

Stortinget var representert med noen politikere og endel byråkrater, og det var FRPs bedrifts- og handelspolitiske talsmann Jørund H. Rydman som var arrangør. Samlet var det rundt 50 mennesker som deltok på seminaret.
- Jeg har fått med meg at Norsk Rikstoto er i en krevende situasjon. Både ved å ha Norsk Tipping som en stor konkurrent, men også som følge av stadig flere internasjonale spillaktører. Jeg håper å få mange gode innspill fra dagens seminar, sa Sylvi Listhaug - som selv forlot seminaret på et tidlig tidspunkt, men som vil få nødvendig input via sine byråkrater.

125 000 hester
Kari Hustad og Vegard Thune fra Norsk Hestesenter var de første som var i ilden.
- Vi har gått fra et nivå på 240 000 hester like etter krigen til 20 000 hester i 1960 til 125 000 i øyeblikket. Vi har regnet ut at hestesporten står for rundt 12 500 årsverk, sa Kari Hustad.
- Og det er blant jenter den største veksten har vært. En forskningsrapporter viser at det er flest kvinnelige hesteeiere i Norge, sa Kari Hustad.

Norsk Hestesenters direktør, Vegard Thune, fortsatte:
- Norsk Hestesenter har representanter for 16 ulike hesteorganisasjoner som stiftere. Disse står for en medlemsmasse på 60-70 000 medlemmer, så det er en betydelig gruppe vi snakker om, sa Vegard Thune – som var sterk tilhenger av å få gjort noe med statsavgiften:
- Statsavgiften er et viktig instrument for å hjelpe hestesporten på kort sikt. Vi må ha en forutsigbar næringspolitikk. Vi trenger et løft, fortsatte Norsk Hestesenter-lederen.

DNT representerer mange
Det Norske Travselskaps leder, Rune E. Gustavsen, la vekt på at DNT har vært virksom fra 1875, har 16 000 medlemmer og 175 travlag:
- Hest er en ypperlig kobling mellom by og land, og bare travsporten står for 5000 årsverk. Jeg håper at dagens seminar kan føre til et utvalg med formål om å utrede sportens rammebetingelser og legge fram forslag til forbedringer, samt avskaffelse av statsavgiften og kjøttavgiften, sa Gustavsen.

Best i Skandinavia
Hans Petter Eriksen fra Øvrevoll understreket at norske galopphester er klart best i Skandinavia – selv om bare 16 prosent av hestene står oppstallet i Norge.
- Vi har dyktige oppdrettere, eiere, trenere og ansatte. Dog ser vi med engstelse på at hestemateriellet krymper og at viljen til å satse avtar. Det er et alvorlig signal. Vi må stå sammen for å bedre rammebetingelsene, sa Hans Petter Eriksen.

Overvekt av kvinner
President i Norges Rytterforbund, Per Anders Owren, understreket at det å jobbe med hest er den beste lederutdannelsen ungdom kan ta. Og det er en stor overvekt av kvinner i ryttersporten:
- 75 prosent av våre medlemmer er kvinner. Blant ungdom er det bare fotball, håndball og skisport som er større enn ryttersporten på jentesiden, og vi har rundt 36 000 medlemmer. Vi satser på å ha et tilbud til alle – bådde bredde og topp, sa presidenten – som var helt på linje med de øvrige innlederne om at man må jobbe for å omfordele totalisatoravgiften.

Stort i Sverige
Det Norske Travselskaps avlssjef Anders Järnerot hadde med en del tall fra Sverige, som er storebror i nordisk sammenheng.
- Hestesporten i Sverige har stått sammen og har klart å stake ut en felles vei for å jobbe mot nasjonale og kommunale myndigheter. Denne strategien har fungert, understreket Anders Järnerot og bød på noen nøkkeltall:
- Sverige har 360 000 hester og en næring som står for en omsetning på 48 milliarder kroner per år. Man regner med at 500 000 svensker rir på hest regelmessig, og ytterligere 400 000 har jevnlig kontakt med hesten. Rundt 25 000 er ansatt i sporten, sa Järnerot.

Bekymret Dørum
Norsk Rikstoto viste bekymring for at overføringene til hestesporten har gått nedover.
- Jeg er absolutt for konkurranse, men det må være på like vilkår. De siste årene har Norsk Tipping utvidet spillporteføljen vesentlig, mens NR ikke har hatt de samme mulighetene. Videre fortsetter de utenlandske aktørene å spise markedsandeler. Vi vil få frigjort en del av statsavgiften til å legge forholdene bedre til rette for barn og unge, og vi vil etablere en bedre dyrevelferd ved å etablere et «dyrepoliti». Dette er en ordning som fungerer utmerket i mange andre land. Vi trenger rammebetingelser som gir oss muligheten til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Vi er som sagt for at statsavgiften fjernes og at den kan siktes inn mot nye formål. Det er viktig at det sies noe klart om våre retningslinjer fremover. Det er viktig at vi får konkurransedyktige betingelser for fremtiden, sa Harald Dørum.

Næringskomiteen
var representert ved leder Geir Pollestad (Senterpartiet):
- Det har vært ok å få fram det store bildet av hele hestesporten. Jeg var selv ivrig og fulgte med da Rex Rodney vant Elitloppet. Jeg merker ønsket fra hestesporten om at dere vil bli akseptert som en næring og et engasjement for å ta vare på hesterasene, samt betydningen hesten har for arbeidsplasser. Jeg har merket meg tilbakemeldingen på statsavgiften, og jeg takker for mange bra innspill. Jeg vil også at Innovasjon Norge skal se på hest som en næring. Jeg vil jobbe for at rammevilkårene ikke blir verre. Hesten som brobygger mellom bygd og by er undervurdert. Hesten har betydning for elevtallet på mange skoler rundt omkring. Vi må også bevisstgjøre Kultur og Finans på utfordringene hestesporten har. Det er sjelden vi diskuterer hest på Stortinget, men temaet dukker opp av og til. Det er behov for å sette ned noen stolper på hvor vi vil. Det overrasket meg hvor samlet næringen var! Jeg har stilt et spørsmål til Landbruks- og Matministeren om det blir nedsatt en komite for å få hestesportens sak fram, så jeg håper at noe skjer.
- Vi må ha klare regler for hva som er næring og hva som er hobby. Jeg håper Mat- og landbruksministeren tar tak i denne saken. 140 millioner er penger det også. Det må nok legges et langsiktig løp for å få en annen bruk av statsavgiften i mål, men det er en god start å se en så samlet næring, sa Geir Pollestad.

Paneldebatt
Etter at innlederne hadde gjennomført sine innlegg, var det paneldebatt med mange ulike innfallsvinkler og råd. Arbeiderpartiets Lise Christoffersen hadde den kanskje klareste oppfordringen:
- Sett ned et utvalg, og inviter stortingsrepresentanter. Vi i Ap stiller gjerne opp. Det er viktig at man synliggjør hva man skal bruke en eventuell avgiftslettelse til. Og det er viktig med mest mulig fakta på bordet før man ber om midler, sa Lise Christoffersen.