Sert'n informerer

Skrevet av Susanne Lindberg,  17.12.2014
Artikkelbilde
Illustrasjon

På DNTs styremøte 12/13. desember ble det vedtatt flere saker som angår avl- og sertifiseringsavdelingen - import av vallaker, treningsavgift, nytt kåringssystem og nye priser på tjenester.

Sertifisering av vallaker
Det er nå åpnet for å sertifisere vallaker av alle aldre og fra alle land fra UET, USA, Canada, New Zealand og Australia.

Administrasjonen i DNT nevner bl.a. fordelen med at man får en registrert eier; informasjonen på hjemmesiden vil være pålitelig, ansvarsforsikringen i Gjensidige gjelder, man kan opprette leieavtaler og ha enklere økonomiske oppgjør direkte med den registrerte eieren.

Treningsavgift
Det ble vedtatt å innføre en avgift for hester som står på trening i Norge (såkalte "gjestehester"). Denne avgiften har stått på DNTs prisliste i en årrekke men har aldri blitt belastet tidligere. Nå har Norge også innført en avgift for dette, på lik linje med de andre nordiske landene. Avgiften er satt til kr. 2.000,- (hver 6. mnd), og den vil bli belastet treneren.

Dispensasjon: de tre første månedene i 2015 vil være avgiftsfrie så man rekker å sertifisere ferdig de gjestehestene man ønsker å norsksertifisere.

Nytt kåringssystem
Det ble vedtatt å godkjenne det innkomne forslaget til nytt kåringssystem. Mer info vil komme når regelverket er klart.

Prisliste
Prislisten ble gjennomgått og de to endringene er innkreving av treningsavgift samt at sertifiseringsavgiften for import ble øket til kr. 2.500,- (for medlem av travlag) / 3.500,- (ikke-medlem).