Momskompensasjonen klar

Skrevet av Organisasjonsavdelingen,  15.12.2014
Artikkelbilde

Fordeling av momskompensasjon for året 2013 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen. Lotteri- og stiftelsestilsynet meddeler at alle søkerorganisasjonene har fått kompensasjonen avkortet med 17 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (Totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større en potten som er til fordeling).

Overføres ved slutten av året
For vår del betyr det at travforbund og travlag får henholdsvis 434 994 kr og 1 267 414 kr til fordeling. Midlene, fratrukket 1% administrasjonstilskudd, vil bli overført forbunds- og lagskontoer innen 31.12.14.

Innsending av årsrapport
Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport inkludert regnskap, leveres henholdsvis travforbundene (for travlag) og DNT (for travforbund).