Opptrapping av stallkontroller og treningsprøver

Skrevet av Avdeling for hestevelferd og dopingkontroll,  12.08.2014
Artikkelbilde

DNT trapper opp hyppigheten av stallkontroller og treningsprøver i forbindelse med det utvidede antidopingsamarbeidet i Norden

Vi ønsker derfor å komme med en påminnelse til trenerne om hva som til en hver tid må være i orden på stallen:

  • Hestens pass og helsekort skal alltid følge hesten og må være tilgjengelig for framvising. Alle behandlinger (med karenstid) skal føres i helsekortet umiddelbart etter behandling. Dersom et stoff påvises i en blod-, hår- eller urinprøve og behandling med dette stoffet ikke er ført i hestens helsekort vil det anses som en positiv dopingprøve, uavhengig om hesten skal gå løp eller ikke.
  • Godkjenning fra Mattilsynet skal henge lett synlig i stallen.
  • Treningslisten skal til en hver tid være oppdatert, også i forhold til hvor de enkelte hestene er oppstallet. DNT skal til en hver tid kunne lokalisere hvor den enkelte hest står oppstallet.
  • Medikamenter skal oppbevares og håndteres i henhold til DNTs Dopingreglement.

 

Se forøvrig følgende sider for mer informasjon:
DNT Hestevelferd/dopingkontroll
Informasjon om uanmeldt stallkontroll
Mattilsynets hjemmeside