Dom i Winner Augustinu saken

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  24.10.2013
Artikkelbilde

DNTs Appellkomitè har  avsagt dom i saken mot travtrener Geir Kihle.

Geir Kihle er frikjent. 

Hesten Winner Augustinu testet positivt for triamcinolonacetonid  i en dopingprøve uttatt etter at den vant 5. løp på Bjerke Travbane 18.04. 2012. Hestens trener var Geir Kihle. Hesten var behandlet med triamcinolonacetonid 40 mg i.m og testet positivt 68 dager etter injeksjonen.

 

 

 

 

 

Geir Kihle ble også frikjent i DNTs Domskomitè, men saken ble anket av DNT til Appellkomiteen på grunn av uklarheter rundt treneransvaret og fordi dommen var forskjellig fra dommer i tidligere sammenliknbare saker.

Kjennelse:

Appellkomiteen avsa kjennelse med slik slutning:

1 Travtrener Geir Kihle frikjennes.

2 Saksomkostninger tilkjennes ikke.

Les dommen her

DNT tar dommen til etterretning.