Norgesrekorder

Skrevet av Sportsavdelingen,  17.01.2013
Artikkelbilde
Preferencial tok norgesrekord for 2årige hopper volte/sprint 19. desember 2012 på Bjerke Travbane

Styret i DNT vedtok i mars 2012 at det fra 1.1.2013 skal føres Norgesrekorder for begge raser, kjønn, startmetoder og distanser – til sammen 96 i antallet.

§ 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest

Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt av DNT eller sentralorganisasjon godkjent av DNT. Rekord for kaldblod kan kun settes i rene kaldblodsløp. Ved auto/linjestart noteres norsk rekord kun hvis den oppnådde kilometertid er bedre enn den tilsvarende rekord notert ved voltestart.

Norsk rekord noteres over distansene sprint,- mellom- og langdistanse for:
2-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
3-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
4-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
5-årig og eldre hingst/vallak og hoppe av begge raser.

Distansene kategoriseres slik:
Sprintdistanse: 1600 - 1999 meter
Mellomdistanse: 2000 - 2499 meter
Langdistanse: fra og med 2500 meter

For at oppnådd kilometertid skal kunne godkjennes som norsk rekord, må kilometertiden være foretatt med elektronisk tidsmåling, samt at de til enhver tid fastsatte krav for den aktuelle kategori må være oppfylt. Det er ikke krav om dopingprøve. Ved positiv dopingprøve godkjennes ikke rekorden.

Norgesrekorder pr 17.01.2013