Medlemskontingent for 2013

Skrevet av Richard Ekhaugen,  11.01.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Våre medlemmer har fått, eller vil snarlig få, tilsendt medlemskontingenten for 2013 i posten. Èn endring er verdt å merke seg.

Som vi blant annet har skrevet i flere av våre nyhetsbrev ble det under DNTs generalforsamling i april 2012 fattet følgende vedtak:

FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE FAMILIEMEDLEMSKAP
Hovedmedlemmets barn beholder familiemedlemskapet fram til fylte 16 år, da medlemmet blir
stemmeberettiget og valgbar i travlaget, og må opptre som enkeltmedlem.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Bakgrunnen for forslaget kommer fram i forslagshefte til generalforsamlingen 2012:
"På fjorårets generalforsamling var det innkommet et samlet forslag fra Oppland Travforbund og Hedmark Travorbund, jfr sak 10 A, der generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Det utarbeides genereller regler for familiemedlemskap og utkast til disse legges frem for drøfting på høstkonferansen 2011.

Høstkonferansen hadde dette på sin agenda og et forslag til utkast ble drøftet. Styret ønsker å løfte dette opp på organisasjonens høyeste nivå, generalforsamlingen, slik at vi kan enes om et felles sett med regler for familiemedlemskap. Ulike regler i travlagene for denne typen medlem er en utfordring for både lagene selv og administreringen av sentralt medlemsregister. Styret foreslår at familiemedlemskap vil være for de under 16 år og følgelig et rabattert "juniormedlemskap". Alle over 16 år er å anse som enkeltmedlem med de rettigheter og plikter det innebærer."

Det er altså mange tidligere familiemedlemmer som fra og med 2013 har fått ordinært medlemskap. Husk at medlemskontingenten i sin helhet går direkte til ditt lokale travlag.