Oppdretterpenger

Skrevet av Sportsavdelingen,  14.02.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto; Hesteguiden.com

Oppdretterpenger for siste halvår utbetales nå den 15.02.2013, og vi minner om regelverket for dette.

REGLER FOR UTBETALING AV OPPDRETTERPENGER  

Hestens kvalifikasjoner:
1. Hesten må være norskfødt.
a) Ved hestens fødsel må dens mor være sertifisert i Det Norske Travselskap.
b) Hestens far må ved bedekning være godkjent til avl etter de til enhver tid fastsatte bestemmelser.

2. Hesten må være registrert i et av de nordiske lands sentralforbund.

Beregning av oppdretterpremier:
1. Det Norske Travselskap fastsetter hvert år en totalsum til oppdretterpremier på grunnlag av innbetalte midler fra driftsselskapene. Etter endt sesong beregnes og fordeles denne summen slik:

Det brukes følgende skala for kaldblodshester på alle nordiske baner:
Gruppe 1: Hester f.o.m. 2   år    t.o.m.   6     år inntil       15%
Gruppe 2: Hester f.o.m. 7   år    t.o.m.   10   år inntil       10%
Gruppe 3: Hester f.o.m. 11år    t.o.m.   15   år inntil       5%

Det brukes følgende skala for varmblodshester innen alle UET-land:
Gruppe 1: Hester f.o.m. 2 år     t.o.m.   6     år inntil       20%
Gruppe 2: Hester f.o.m. 7 år     t.o.m.   10   år inntil       10%
Gruppe 3: Hester f.o.m. 11år    t.o.m.   12   år inntil       5%

2. Utbetales det oppdretterpremier direkte fra en arrangør, trekkes dette fra den beregnede sum under pkt 1.

3. Premiebeløp som ikke samlet overstiger kr. 2.000,- pr hest pr år gir ikke rett til oppdretterpremier.

4. Oppdretterpremier utbetales til den som er oppdretter i følge DNTs register. Dersom utbetaling skjer etter oppdretters død, tilfaller premien oppdretters dødsbo som arv etter oppdretter. Ved skifte kan retten til oppdretterpremier overdras den som arver oppdretteren. Overdragelse må være registrert i DNT gjennom innsendt skifteattest. På lik linje med DNTs regler for sertifisering av hest, krever DNT at en person skal være mottager for eventuelle oppdretterpremier.

5. Retten til oppdretterpremier faller bort når rettighetshaverens bo blir tatt under konkursbehandling eller overføring etter pkt 4 ikke er registrert i DNT. Oppdretterpremier blir igjen utbetalt når DNT mottar en bekreftelse på at en konkursbehandling er avsluttet.