Mattilsynet besøker trenerstaller

Skrevet av Britt H V Lindheim,  12.02.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto fra amatørstallen på Nannestad

Mattilsynet i Midt-Rogaland skal besøke alle trenerstaller.

Mattilsynets Distriktskontor for Midt-Rogaland har informert DNT om at de vil besøke alle travtrenerne denne våren.

DNT og lisensnemndene har ved stallkontroller hos trenere i det siste oppdaget at endel trenere ikke har nødvendig tillatelse fra Mattilsynet for å drive trenerstall. Dette er et krav i vårt lisensreglement, se lisensbestemmelsene generelle krav pkt 7.

Vi oppfordrer alle trenere til snarest å sørge for at tillatelse etter forskrift om velferd for hest § 28, er på plass for virksomheten som travtrener.

Hvis du ikke har innhentet nødvendig tillatelse til å drive trenerstall bør du se her.

Vær spesielt oppmerkson på kravet i forskriften til brannsikring og syke/isolatbokser.