Hedret på hjemmebane

Skrevet av Richard Ekhaugen,  26.02.2013
Artikkelbilde
Representanter for Årets travlag 2012. F.v.: Svein Larsen, Truls Knive og Sigmund Tandberg. Foto: Hans R. Bakken.

Mandag kveld ble hedersbetegnelsene "Årets travlag" og "Årets ildsjel" delt ut. Prisene gikk til Øvre Eiker Travselskap og Truls Knive.

Under gårsdagens generalforsamling i Buskerud Travforbund ble de høythengende titlene "Årets travlag" og "Årets ildsjel" for 2012 delt ut. Fjorårets utmerkelser havnet nemlig begge i dette forbundet. Øvre Eiker Travselskap fikk prisen blant annet for det flotte treningsanlegget Myhremoen som laget har bygget opp ved hjelp av utallige dugnadstimer og god bruk av DNT-midler. Fra samme travlag kommer også ildsjelen Truls Knive, som har gjort en storartet jobb med å "legge forholdene til rette for trening av travhester for lagets medlemmer", som det heter i begrunnelsen.

Årets ildsjel:
Kriterier:
Prisen for Årets ildsjel tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør, en solid og positiv innsats for travlaget og travsporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal ha vært preget av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet. Personen skal inneha gyldig medlemskap i Det Norske Travselskap. Et enstemmig DNT styre står bak tildelingene.


Årets ildsjel 2012, Truls Knive, med det synlige beviset for utmerkelsen. Foto: Hans R. Bakken.

Årets ildsjel 2012 fører seg inn i rekken over gode travambassadører, som gjennom betydelig antall dugnadstimer spesielt i forbindelse med å legge forholdene til rette for trening av travhester for lagets medlemmer. Personen kommer fra et travlag i Buskerud – Øvre Eiker Travselskap. Årets ildsjel 2012 heter Truls Knive!
 
Premiering: Foruten heder, ære og denne plaketten får ildsjelen delta på et valgfritt travarrangement i Norge der DNT dekker reise, overnatting og bord for 2 personer på banens restaurant.
 
 
Årets travlag:
Kriterier
: Travlagene blir bedømt etter hvor godt man har etterlevd formålsparagrafen - der formålet søkes nådd ved følgende punkter:
a) Å samle flest mulige travsportsinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer.
b) Å bygge ut og drive treningsbane/ og eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer.
c) Å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) Å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i forbindelse med denne.
e) Å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav.
f) Å fremme saker til beste for travsporten.
g) Årsrapport leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.


Årets travlag 2012 har gjennom møysommelig arbeid gjennom mange år, bygd opp et flott treningsanlegg. Et anlegg som stadig utbedres og som oppleves som et trygt og godt sted å trene hest. Det er nedlagt ufattelig mange dugnadstimer, og fått mye ut av midlene som er bevilget fra DNT. Treningsanlegget det er snakk om heter Myhremoen og er et treningsanlegg som har avgjørende betydning for travets utvikling i Buskerud der ca 150 hester bruker anlegget! Årets travlag 2012 er naturligvis Øvre Eiker Travselskap!


Premiering: Foruten heder, ære og denne plaketten blir travlaget belønnet med kr. 10 000,-.