Bjerke Travbane - langsiktige planer

Skrevet av Rune E. Gustavsen, generalsekretær i Det Norske Travselskap,  17.09.2012
Artikkelbilde

I oktober 2011 ble det nedsatt en strategigruppe med representanter fra Bjerke Travbane AS, Bjerke Travbane Eiendom AS og Norsk Travsportsenter AS (Nannestad). Strategigruppens mandat hadde tre momenter: Fremlegge gjennomarbeidet tallmateriale, utarbeide alternative strategier og organisering for de tre virksomheter, samt vurdere samarbeid med andre hesterelaterte virksomheter.

Strategigruppen leverte som planlagt sin rapport i mars 2012. Rapporten inneholder alternativer, men samtidig ga gruppen en enstemmig tilrådning om et av alternativene. Deretter ble rapporten lagt ut til høring i de ovennevnte tre selskapene, med det resultat at styrene i de tre selskapene enstemmig støttet strategigruppens forslag.

Saken er behandlet av DNT-styret som har fattet flg. enstemmig vedtak:
"Styret vedtar å følge strategigruppens alternativ 2, dvs. at Bjerke skal omgjøres til en ren løpsbane (raceway). Et slikt vedtak medfører at de økonomiske utfordringene i Bjerke Travbane Eiendom AS bør løses etter de linjer som er anbefalt av strategigruppen. Styret ber administrasjonen om å utarbeide planer for den gjennomføringen, inklusiv økonomisk drift i balanse."

Et foreløpig estimat er at ombyggingen vil finne sted i løpet av 3-5 år. Ansattes representanter vil delta i den videre planleggingen, og bli holdt løpende orientert.

Kontaktperson: Generalsekretær Rune E. Gustavsen, telefon 22 95 60 30.