Studie av temperament hos nasjonale hesteraser

Skrevet av Susanne Lindberg,  14.09.2012
Artikkelbilde

Gjennom et prosjekt ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås, ønsker vi å samle inn data på temperament hos hester av nasjonale raser gjennom en nettbasert spørreundersøkelse.

Vi trenger informasjon på så mange som mulig av hestene som utgjør dagens populasjoner. Studien er ment å gi oss kunnskap om sammensetningen av temperamentet hos de nasjonale hesterasene, og hvorvidt de ulike delene av temperamentet er arvbare. Kunnskap om hesters temperament er av betydning for det organiserte avlsarbeidet, men også for markedsføring av rasene, samt for å kunne tilpasse trening og gi mulighet til å velge riktig hest til rett eier.

Jeg håper dere vil ta dere tid til å svare på undersøkelsen, både for egen hest eller hester, men også for andre hester dere kjenner godt. Mer informasjon om undersøkelsen finner dere ved å klikke på lenken under.

https://response.questback.com/universitetetformiljogbi/d5mllgsxj3/

Vennlig hilsen
Hanne Fjerdingby Olsen
Forsker, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
UMB, Ås