Positiv dopingprøve

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  24.10.2012
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Den 2 år gamle varmblodshingsten Luzifer avla  positiv  dopingprøve etter mønstringsløp på Biri 21. september 2012.  Dopingprøven inneholdt fenylbutazon.

 

Hesten eies og trenes av Morten M. Ottersen, Hanumsveen, 2322 RIDABU.

Fenylbutazon er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) med bl.a. smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende virkning. Stoffet markedsføres i Norge som Danilon equidos vet. (suksibuzon), men også som Phenylbutazon og Artrizin på registreringsfritak. Karenstid etter behandling med suksibuzon og fenylbutazon er 14 dager.

Hesten er ilagt startforbud og B-prøven er sendt for verifisering.

Dette er saksgangen i dopingsaker:

1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser.
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Hesten ilegges startforbud av DNT inntil resultat av B-prøven foreligger (2-3 uker).
4) Når ADU har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves hestens startforbud. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før startforbudet kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU har utredet saken, sendes den til DNTs styre som avgjør om saken skal anmeldes til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.