Dementerer falske rykter

Skrevet av Richard Ekhaugen,  19.10.2012
Artikkelbilde
DNTs sportssjef Jan Hedrén. Foto: Richard Ekhaugen.

Det har på sosiale medier i dag, fredag, blitt hevdet at alle norske travløp skal åpnes for alle hester, også utenlandske. Dette er selvfølgelig feil.

Både på Facebook og Twitter har det i ettermiddagstimene fredag blitt spredd et rykte om at DNT skal ha besluttet å åpne alle løp for utenlandske hester. Nå går sportssjef Jan Hedrén ut og dementerer disse ryktene.
- Det ligger ikke noen sannhet i dette. Sportsplanen, med fokus på norskfødte hester, gjelder fortsatt, fastslår Hedrén.

Sportsplanen 2011-2015 er en direkte konsekvens av at Generalforsamlingen vedtok strategiplanen Trav 2015 i april 2009.

Sportsplanen kan du lese i sin helhet her.