Husk innkalling til generalforsamlinger

Skrevet av Richard Ekhaugen,  23.11.2012
Artikkelbilde

Husk at innkalling til travlagenes generalforsamlinger skal gjøres med to måneders varsel.

Husk at generalforsamlingene i travlagene skal skje i løpet av januar, og at det skal kalles inn med to måneders varsel, jfr. Normalloven for travlag:

§ 11 Generalforsamlingen
(1) Travlagets øverste organ er generalforsamlingen som holdes hvert
år innen utgangen av januar.
(2) Generalforsamlingen innkalles med to måneds varsel, direkte til
medlemmene eller på annen forsvarlig måte, jfr. DNTs lov § 2‐8.