Fant høy forekomst av løse biter

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  01.11.2012
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Veterinær Sigrid Lykkjen fant i sitt doktorgradsarbeide at det er høy forekomst og arvelighet av osteochondrose og løse beinbiter hos norske varmblodstravere. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Norges veterinærhøgskole, og det ble påvist løse biter og defekter i ledd hos 50,7 % av hestene i en årgang norske varmblodstravere. Genetiske analyser viser at osteochondrose i haseledd og Birkelandfraktur i kodeledd er komplekse arvelige sjukdommer som det bør tas hensyn til i avlsarbeidet.

DVM Sigrid Lykkjen disputerte 24. oktober 2012 for graden ph.d. ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen «Genetic studies of developmental orthopaedic joint diseases in the Standardbred trotter».

NVH skriver: "Veterinær Sigrid Lykkjen har foretatt røntgenundersøkelser av 464 ett år gamle varmblodstravere født i 2006 og 2007 og fant osteochondrose i haseledd og Birkelandfraktur i kodeledd hos henholdsvis 21,5 % og 23,1 % av hestene. Forekomsten av osteochondrose var signifikant høyere enn hva som er rapportert i tidligere norske og svenske studier. Røntgenfunn fra en tidligere norsk studie av 753 varmblodstravere, samt slektskapsinformasjon, ble inkludert i studien for beregning av genetiske parametere for de to lidelsene.

Stor grad av arvelighet både for osteochondrose i haseledd og Birkelandfrakturer bekrefter at dette er arvelige sjukdommer, og en positiv genetisk korrelasjon indikerer at lidelsene kan ha felles gener. Beregninger viser at det ikke er forskjell på amerikansk og fransk traver når det gjelder forekomst av disse lidelsene."

Les mer hos Norges Veterinærhøgskole