Strategiarbeid for Bjerke Travbane AS, Bjerke Travbane Eiendom AS og Norsk Travsportsenter AS

Skrevet av Rune E. Gustavsen,  15.03.2012
Artikkelbilde

Det ble nedsatt en strategigruppe den 27. oktober 2011 etter forslag fra styrene i Bjerke Travbane AS (BT), Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) og Norsk Travsportsenter AS (NTS) og med tilslutning fra styret i Det Norske Travselskap (DNT).

Gruppen ble gitt følgende mandat:
- Fremlegge gjennomarbeidet tallmateriale
- Utarbeide alternative strategier og organisering for de tre virksomhetene og
- Vurdere samarbeid med andre hesterelaterte virksomheter.

 Gruppen har bestått av:
- Arnlioth Heltberg
- Hanne-Maria Norskog-Inger
- Rune E. Gustavsen og
- Rolf Gulbrandsen
Sistnevnte ble i ettertid oppnevnt som leder.

I tillegg har Anne Mathisen og Rolf Westad deltatt i arbeidet.

Tallmaterialet viser at det må foretas tiltak på Bjerke og Nannestad i tiden framover. Dette gjelder særlig likviditeten. Gjennomgangen viser at det er betydelige verdier i de to eiendommene. Samtidig har gruppen vurdert hva som er hensiktsmessige løps- og treningsanlegg i fremtiden, slik at vi utnytter de store verdiene best mulig.
Rapporten ble i dag overlevert til styrene i BTE, BT og NTS. Styret i DNT vil bli orientert på styremøtet 23. - 24. mars. Styrene i BTE, BT og NTS vil arbeide videre med rapporten og overlevere sin innstilling til DNT, innen 30.06.2012.

Kontaktperson i sakens anledning: Arnlioth Heltberg, 922 52 371.