Sportslig satsning for kaldblodshesten

Skrevet av Sven-Tore Jacobsen,  13.03.2012
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Den sportslige satsingen på kald- og varmblodsunghester i Norge i dag styres av 3 styrevedtak gjort av styret i DNT

Den sportslige satsingen på kald- og varmblodsunghester i Norge i dag styres av 3 styrevedtak gjort av styret i DNT:

1. Kaldblodspakken                         

2. Varmblodspakken                     

3. Sportsplanen for 2011 -2015
    

I løpsutskrivningen er det 3 «», som følges opp hele tiden:

1. Lage så gode løpstilbud som mulig til alle hester og hesteeiere i hele landet
2. Sporten skal produsere gode spilleløp
                  a. Spillet er jo hovedinntektskilden for alle hester og hesteeiere i Norge i dag
3. Oppfylle de strategiske vedtakene fattet av styret i DNT

Vedtatte kald- og varmblodspakker var basert på innstillinger fra to bredt sammensatte prosjektgrupper. Forslagene var gjenstand for diskusjon i mange fora, og de forskjellige interesseorganisasjonene hadde vesentlig innflytelse på innstillingene.

  • Derby for kaldblods skal ikke ha samme 1.premie som for varmblods, men det skal arrangeres et eget 5-års løp, for hopper og åpen klasse
  • Breddepremiering i løp i lavt grunnlag
  • DNT’s Unghest serie skulle kjøres med 30.000 i 1.premei
    • I tillegg skulle det kjøres 4-års løp i den samme serien

Som det har kommet fram av startlistene i noen perioder i vinter, så har det vært problemer med å fylle en del løp. Dette har vært spesielt utfordrende på kaldblodssiden, og dette tyder vel på et godt nok løpstilbud i perioden.

Den store utfordringen for kaldblodsrasen i disse dager er startprosent. I begynnelsen av januar 2012 hadde 319 4-årige kaldblods hester som er registrert på trenings lister, fortsatt ikke startet. Og ytterligere 43 hadde startet uten å få penger. Dette kan nok skylles mange forhold, som skader og tøff konkurranse samt ønske om ikke bli statist, totalt frakjørt. Totalt hadde 228 4-åringer startet, og tjent penger, til sammen kr. 11 977 510

307 5-åringer som står på trenings lister, har startet. De har tjent til sammen kr. 33 954 441. 33 har startet uten å tjene penger, og det var 187 som fortsatt ikke hadde startet.

I årgangene fra 1997-2008 hadde 2506 kaldblods hester startet og tjent kr. 516 967 009. Av de som fortsatt står på trenings lister i disse årgangene, er det 148 som har startet uten å tjene penger, og 876 hadde ikke startet

DNT vil i samarbeid med banene søke å legge til rette for et mer tilrettelagt løpstilbud ved å kjøre flere løp i grunnlag 0 og følge opp med lavgrunnlagsløp og tidsløp. I tillegg vil kaldblodsløp i lavt grunnlag bli kjørt med en god breddepremiering

Vi vet det finnes en rekke potensielle løps hester blant de som ikke har startet, og håper tilbudet vil motivere eierne til å satse på kaldblods hester videre.

 

Med ønske om en fortsatt god utvikling av og for kaldblodshesten

DNT’s Sportsavdeling

Sven-Tore Jacobsen