Ponniinstruktører på Starum 4-6 mai.

Skrevet av Kjell G. Gaarder,  09.03.2012
Artikkelbilde

Inspirasjonskurs for aktive ponniinstruktører på Starum 4-6 mai.
Vi har et samarbeid med Starum Norsk Hestesenter når det gjelder utdanning av ponniinstruktører og oppfølging av disse.

Vi ønsker denne våren å kjøre et inspirasjonskurs for alle de aktive instruktørene. Det er første gang dette blir arrangert og dette kommer i stedet for det vi kaller oppfølgingskurs. Vi håper at det er mange av de aktive som er nysgjerrige på akkurat dette, og tar seg tid til å være med. Vi må ha et større fokus på håndtering og bruksmulighetene av ponnien enn at de bare skal løpe fort. Denne gangen er det også ønskelig om noen kan ta med seg ponni.

Påmeldingene vil gå via forbundene til ponniansvarlig Tove Onshuus innen 12. april. Forbund/lag/ponnigrupper må selv stå for reiseutgifter til sine deltagere, mens DNT dekker kurs og opphold. Plassene vil bli fordelt etter aktivitet i forbund/lag.

Les mer om kurset på http://www.nhest.no/Kursutdanning/NHS_egne_kurs/Inspirasjonskurs-for-ponniinstruktorer/