Planlagte kontrollaktiviteter

Skrevet av Richard Ekhaugen,  28.03.2012
Artikkelbilde
Få feil ble avdekket da Bergen Travpark foretok planlagte kontrollaktiviteter i forrige uke.

Onsdag 21.mars og torsdag 22.mars  foretok Bergen Travpark planlagte kontrollaktivteter på banen sammen med stevneveterinær.

Onsdag 21.mars ble det foretatt dokumentkontroll av samtlige oppstallede hester på Travparken, det vil si at blant annet helsekort og hestepass ble sjekket. Det ble også tatt kontroll på hvordan medisiner ble oppbevart, samt sjekk av treningslister. Under løpsdagen torsdag 22.mars ble alle hester som ble transportert til banen i forbindelse med løpsdagen  kontrollert i stallporten med henblikk på nevnte dokumenter, hestepass og helsekort.

Økt fokus
- Konklusjonen av disse kontrollaktivitetene er at trenerne det siste halve året har hatt økt fokus på oppdaterte treningslister, og det var få avvik å finne. Det ble iverksatt tiltak for å rette opp i de få avvikene som var, forteller sport- og markedsansvarlig ved Bergen Travpark, Jan-Inge Ringen.

Kontroller også utenfor banen
- Det viser seg imidlertid at ikke alle eierne er like flinke til å sende med hestepass, spesielt gjelder dette unghester  som i perioder står oppstallet på banen. De preparatene som skal oppbevares forsvarlig, var i samtlige tilfeller forskriftsmessig oppbevart, men det skal tillegges at det er forbedringspotensiale hos de fleste på området som omhandler oppbevaring av medisiner i stallene. Fremover vil vi foreta videre kontroller i nærliggende områder til Bergen Travpark, forsikrer Ringen.