Lærer i hestefag, 2 stillinger

Skrevet av KjellG,  13.03.2012
Artikkelbilde

Øksnevad vgs. kan tilby elever og ansatte et landets flotteste hesteanlegg. Skolen har stor kjøre- og ridehall og utendørs kjøre- og ridebane. Svært gode treningsløyper med rettstrekk og ridestier. Stall med oppstalling for 16 hester og gode luftemuligheter for hestene. Skolen ligger i et etablert hestedistrikt og samarbeider tett med næringen i regionen.

Lærer i hestefag, 2 stillinger

Fra 1.8.2012 er det ledig 1 hel stilling oppsigelig og 1 hel stilling vikariat til 1.8.2013.
Begge undervisningsstillingene er tilknyttet hestefag ved skolen. 

Personene vi søker skal undervise i følgende fag:
Naturbasert produksjon på VG1 (hovedvekt på hestefag), Stalldrift, Aktivitet med hest og Hest og hestehold på VG2. 

Vi søker en engasjert og samarbeidsvillig medarbeider som er interessert i ungdom og som ønsker å være med på å bygge opp et positivt hestefaglig miljø ved skolen. 

Det er ønskelig med søkere som kan dokumentere faglig kompetanse innen fagområdet, og som har evne til å bygge gode relasjoner mellom lærer og elev. Det forventes også at du kan dokumentere praktisk erfaring med hest. 

Vennligst presiser hvilke av stillingene du søker, eventuelt begge. Delstillinger kan også vurderes.

 Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder Kjell Øystein Håkonsen, 51921820 eller 99277705. 

Søknaden sendes elektronisk via RFK sin hjemmeside.

Søknadsfrist: fredag 13.4.2012