Positiv dopingprøve

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  14.05.2012
Artikkelbilde

Winner Augustinu, trent av Geir Kihle, Revetal, avla positiv dopingprøve etter at den vant 5. løp på Bjerke Travbane 18. april 2012.
Det er påvist triamcinolon acetonid i prøven.

 

Hesten er ilagt startforbud og B-prøven er sendt for verifisering. Antidopingutvalget besøkte treneren og startet sine innledende undersøkelser i dag.

Triamcinolonacetonid er et potent glukokortikoid  (”kortison”) med langvarig betennelsesdempende effekt og utpreget depoteffekt, som er markedsført til bruk på mennesker. Veterinærer som bruker slike legemidler til hest har derfor et utvidet ansvar og krav til å sette seg inn i hvilke effekter og bivirkninger som er påregnelige, samt elementære farmakologiske egenskaper ved legemiddelet.

Karenstid etter leddbehandling med maks 15 mg triamcinolon acetonid er minimum 28 dager. Stoffet finnes ikke i registrerte legemidler til hest i Norge, men i humanpreparater til leddinjeksjoner og som depotpreparat med forlenget virkning som brukes ved bl.a. pollenallergi hos menneske (Kenakort-T).

Hesten er ilagt startforbud og B-prøven er sendt for verifisering.


Dette er saksgangen i dopingsaker:

1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser. 
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Hesten ilegges startforbud av DNT inntil resultat av B-prøven foreligger (2-3 uker).
4) Når ADU har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves hestens startforbud. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før startforbudet kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU har utredet saken, sendes den til DNTs styre som avgjør om saken skal anmeldes  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.